Tedavilerimiz

Ameliyatsız Varis
ve Kılcal Damar Tedavileri

Kliniğimizde kesi yapmadan, dikiş kullanmadan, lokal anestezi altında ve hastane yatışı gerektirmeyen güncel tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Tüm bunlar işlem komplikasyon risklerini azaltmakta, günlük hayatınıza çok kısa sürede dönmenizi sağlamaktadır.

Endovenöz Lazer ve Radyofrekans Ablasyon

Kapalı yöntem varis ameliyatları

Küçük bir iğne deliğinden bozuk damara giriş yapılarak bozuk kısım lazer ya da radyofrekans enerjisi ile lokal anestezi altında tedavi edilir. Dikiş, kesi ve hastane yatışı yoktur. Bu nedenle riskler minimumdur. Bu işlemin başarısı, kullanılan malzeme ve uygulayan hekimin deneyimine bağlıdır. Detaylı bilgi muayene ve renkli doppler ultrason incelemesi sonrasında doktorunuz tarafından verilecektir.

Perforator Ven ve Aksesuar Ven'in İnce Kateter Radyofrekans Ablasyonu

Kapalı yöntem Perforatör damar ameliyatı

Bu işlem, genellikle alt ekstremitelerdeki (bacaklardaki) genişlemiş ve anormal şekilde genişlemiş venleri tedavi etmek için kullanılır. EVRF işlemi sırasında, bir kateter (ince bir tüp) ultrason eşliğinde ven içine yerleştirilir. Bu kateter, radyofrekans enerjisi üreten bir cihazla bağlantılıdır. Kateterin içine yerleştirilen elektrot, radyofrekans enerjisi ile ven duvarlarındaki dokuyu ısıtarak hasar verir. Bu, damarın içindeki kanın pıhtılaşmasını ve damarın kapanmasını sağlar.

Skleroterapi & Köpük Tedavisi

İnce iğne ile sklerozan ilaç ve köpük enjeksiyonu

Sklerozan bir ilacın köpük haline getirilmesi sonrasında çok ince iğne uçları kullanılarak bu köpüğün problemli damar içine verilmesi işlemidir. Bu işlem sonrasında problemli damarın iç kısmı bozulur ve bu damar kapanır. Kapanma sonrasında, her hastada farklı derecelerde olmak üzere bu damarda sertleşme ve koyulaşma meydana gelir. Yazılacak kremler yardımıyla bu damar zamanla eriyerek lenf sistemi aracılığıyla vücuttan atılır. Böylece kesi olmadan varislerden kurtulma sağlanır. Bu işlem küçük ve orta boy kılcallar ile retiküler varislere uygulanır. Bu işlem seanslar halinde uygulanır. Her hastanın retiküler damar yoğunluğuna göre seans sayısı belirlenir.

Ekoskleroterapi

Ultrason eşliğinde küçük perforan ve aksesuar venlerin, güçlü sklerozan ile kapatılması

Lazer ya da radyofrekans ile ablasyon işlemi gerektirmeyecek kadar küçük perforatör damarların ve aksesuar venler ile derin variköz venlerin ultrason yardımı ile görüntülenerek enjektör yoluyla daha güçlü sklerozan köpük ile kapatılması işlemidir. Bu işlem, iyi bir ultrason bilgisi ve işlem becerisi gerektirir.

Kılcal Lazer Uygulama

Nd-YAG Lazer ile ince kılcalların yok edilmesi

Ana damar yapılarının ve perforatörlerin sağlam olduğu teyit edildikten veya bozuk ise tedavi edildikten sonra, deri altındaki ve üstündeki tüm retiküler yeşil varisler skleroterapi ile tedavi edildikten sonra en sonda uygulanabilecek yöntemdir. İçinde ince iğne giremeyecek kadar ince kılcallar ND-YAG lazer cihazı ile hedeflenerek yok edilir. Bu işlem seanslar halinde uygulanır. Her hastanın kılcal damar yoğunluğuna göre seans sayısı belirlenir.

Detaylı Renkli Doppler

Renkli Doppler Sonografi

Venöz yetmezlik ve varis tanısında en değerli yöntem renkli doppler ultrasondur. Ancak, yetersiz veya dikkatsiz yapılan renkli doppler ultrasonlar, eksik veya yanlış tedavi planı yapılmasına neden olabilir. Bu ultrason çekimine zaman ayrılmalı ve çekim anında dikkat edilmelidir. Ayrıca, bazı hızlı çekimlerde perforatör veya aksesuar venler değerlendirilmeyebilir.

Bir başka önemli konu, birçok merkezde tedavinizi yapacak doktorun bu ultrasonu çekmemesi ve sizi başka birime yönlendirmesidir. Tercihen tedaviyi uygulayacak doktorun, bozuk damarları kendi tespit etmesi ve incelemesi daha verimli olacaktır.

 

"Tedaviyi planlamada en önemli unsur muayene ve renkli doppler ultrasondur."

Verified by MonsterInsights